OEFENTHERAPIE CESAR HEETEN
Chronische pijn

Chronische pijn behandeling

 

Pijn is een waarschuwing van het lichaam dat er iets niet in orde is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijk letsel. De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

De behandeling is in dit geval niet primair gericht op het verminderen of opheffen van de pijn. Bij mensen bij wie sprake is van chronische pijn is dit vaak ook niet direct mogelijk. Waar we veel aandacht aan besteden is het uitzoeken waarom er pijn is, hoe het lichaam werkt en hoe we daar weer invloed op uit kunnen oefenen. Door het maken van een volledige pijnanalyse, geven van educatie (begrijp de pijn), ontspanningstherapie en het herstellen van de balans, lukt het vaak om in het dagelijks leven weer beter te functioneren.

Vaak treedt (op termijn) ook een positieve verandering op in de ervaren hoeveelheid pijn en de beperkingen in bewegingen en activiteiten.

Netwerk Chronische Pijn

Uw oefentherapeut Cesar is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn

Het netwerk chronische pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Het is ontstaan vanuit het netwerk Stedendriehoek in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen, wat in 2011 is opgericht.Het doel van het netwerk is het begeleiden van mensen met chronische pijn op een professionele en uniforme manier, om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen. Alle oefentherapeuten binnen het netwerk zijn hiervoor geschoold en werken volgens een protocol dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. Door onderlinge samenwerking en een goede afstemming met andere behandelaars wordt een hoge mate van kwaliteit en efficiency nagestreefd.

Er wordt samengewerkt met o.a. Via Reva, revalidatieartsen, pijnpoli/anesthesiologen, reumatologen en reumaconsulenten.                                                                                                                                                           

www.netwerkchronischepijn.nl